تاریخ ارسال : 96/03/09


هندپیس لیزر دایود

? مکانیسم اثر لیزر بر روی موهای زائد

ابتدا توضیح اولیه و سپس توضیح تکمیلی. همچنین در توضیحات تکمیلی یکی از دلایلی که نیاز به تکرار جلسات در لیزر می باشد گفته خواهد شد.
توضیحات اولیه ??????

برداشت مو بوسيله ليزر ، بر پايه جذب انتخابي نور بوسيله مواد بيولوژيكي بدن نهاده شده است كه در آن انرژي به شيوه اي به فوليكول مو منتقل مي شود كه آسيب هاي بافتي در فوليكول مو در حد اكثر ميزان خود و در بافت هاي محيطي در حداقل باشد.رنگدانه ملانين در اپيدرم حتي در پوستها تيره بسيار كم و در مقابل به ميزان بسيار زيا ددر مو تجمع يافته است.

بنابراين ملانين بهترين و مهمترين ماده بيولوپيكي هدف براي بكارگيري اصول جذب انتخابي ليزر به منظور رفع موهاي زائد مي باشد.ملانين،طول موج هاي نوري بين 600 تا 1100 نانومتر را به خوبي جذب مي نمايد.اين محدوده طول موج را دامنه اپتيكي ملانين گويند.به بيان ديگر ، در اين طول موج،ملانين بهترين ماده هدف براي جذب ليزر است.از آنجايي كه ليزر فقط رنگدانه هاي تيره موجود در ريشه هاي مو را هدف قرار مي دهد،بنابراين درمان موهاي سفيد،روشن و پرزهاي بدن و صورت توسط ليزر نتايج قابل توجهي به دنبال نخواهد داشت.

ادامه دارد …


ارسال دیدگاه


طراحی سایت طراحی سایت

لیزر الکساندرایت

لیزر دایود

قیمت لیزر دایود
قیمت لیزر الکساندرایت

خرید لیزر دایود

خرید لیزر الکساندرایت