تاریخ ارسال : 96/12/19


نوبلکس

 

 

پیش از رفع موی زائد با لیزر الکساندرایت می بایست چند نکته را مد نظر قرار داد.

وجود خال، تاتو یا لکه های تیره در ناحیه ای که قرار است با لیزر الکساندریت درمان شود: باید توجه داشت که لیزر الکساندرایت جاذب قدرتمند ملانین (رنگ تیره ) می باشد. پس هر گونه تیرگی در سطح پوست پرتو لیزر الکساندرایت را جذب نموده و باعث انهدام ان می گردد. پس افرادی که دارای تاتو هستند انتظار میرود پس از لیزر تاتوی آن ها کمرنگ تر شود. همچنین برخی از خال های کوچک در سطح پوست پس از انجام لیزر الکساندرایت ممکن است ناپدید گردد.

نکته دوم وجود ضایعات پوستی می باشد: در صورت وجود ضایعه پوستی از نوع تبخال یا تبخال های تناسلی و زخم های عفونی و غیره قبل از لیزر الکساندریت حتما با پزشک مشورت گردد.

در صورت سابقه بیماری هورمونی قبل از انجام لیزر رفع موی زائد الکساندرایت حتما با پزشک مشورت گردد.

محلی که قرار است با لیزر الکساندرایت کار شود حتما از حداقل 48 ساعت قبل به طور کامل شیو شده باشد.

حتما در صورت گرفتن افتاب یا سولاریم قبل از لیزر الکساندرایت پزشک را در جریان بگذارید.

نویسنده: مهندس احسان کرمی


ارسال دیدگاه


طراحی سایت طراحی سایت

لیزر الکساندرایت

لیزر دایود

قیمت لیزر دایود
قیمت لیزر الکساندرایت

خرید لیزر دایود

خرید لیزر الکساندرایت